La validesa o vigència de la reserva tindrà una durada d’un any natural des del dia de la seva compra.
El xec regal te una validesa d’un any natural des del dia que s’envia.

Si el curs s’ha d’aplaçar per condicions meteorològiques el xec regal tindrà un any mes de validesa i la data del curs serà pactat entre les parts.

La compra del curs de conducció inclou, accés a pista, instructor experimentat, vehicle, neumàtics de claus o hivern segons el curs i assegurança d’accidents per danys físics.