La inscripció quedarà validada un cop efectuat el pagament